Eerstvolgende evenementen
Geen evenementen bekend...
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

03-08-2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 19 aug 2021

Beste vrienden,

Hierna de agenda van onze Algemene Ledenvergadering op 19 augustus 2021.
Deze agenda en de  notulen van onze vorige ALV zijn op te halen in ons lokaal voor diegenen die geen uitnodiging per email mochten ontvangen..
Ben je verhinderd op 19 augustus neem dan kontakt op met een van onze bestuursleden of telefonisch 0543-474200 of 06-13670537 of per email bestuur@deveemarkt.nl

Bestuur bv De Veemarkt

Algemene Ledenvergadering 19 augustus 2021.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Verslag secretaris
5. Verslag penningmeester
- Jaarcijfers 1juni 2019 - 31 juli 2020
- Jaarcijfers 1 augustus 2020 - 31 juli 2021
6. Verslag kascommissie
7. Decharge Bestuur
8. Verkiezing kascommissie
9. Vaststellen begroting 1 augustus 2021 - 31 juli 2022
10. Vaststellen contributie 2021-2022
11. Bestuursverkiezing
-  Aftredend en hierkiesbaar:Ingrid van Hemert en Manuela Mulderij
-  Aftredend : Leo Vermeiren
-  Kandidaat bestuursleden op voordracht bestuur:  Dagmar Brinks en Daniela Brinks
12. Korte Pauze
13. Wedstrijdzaken
- Resultaten 2019-2020 en 2020-2021
- Teams nieuwe seizoen 2021-2022
14. Rondvraag
15. Sluiting.Door Leo Vermeiren op 03-08-2021 om 22:14


© Copyright 2000-2021 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Chris Jansen, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen